เรียน ตัวแทนทุกท่าน

   

  เนื่องด้วยปัจจุบันการส่งเข้า บริษัทประกันภัยเป็น


Real Time ทำให้การส่งงานบางครั้งไม่สำเร็จ


เพราะ ไม่ระบุรหัสไปรษณีย์ สนง.จึงขอแจ้งการ


บันทึกข้อมูลใหม่


ในกรณีที่ท่านคีย์ ตำบล

อำเภอ จังหวัด ขอให้

ท่านคลิกที่รหัส


ไปรษณีย์ตรงช่อง

สี่เหลี่ยม แล้วคีย์ชื่อตำบล หรือ

อำเภอ , แขวงหรือเขต


แล้วกดค้นหาท่านก็จะ


ได้ แขวง เขต จังหวัด

ที่ถูกต้อง  แล้วคลิกที่เครื่องหมายถูกด้าน
 หลังท่านจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ส่งให้ บริษัทประกันภัยต่อไป